8 zld

J. CiesielskiAkademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna Duo-Dent Łódź.
Kursy, specjalizacja, doktorat.
Szkolenia podyplomowe: od 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji.
Otrzymał l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.); doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject"; promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek.


Dorobek naukowy:
- publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego,
- opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologicznej i kalkulacji cen za usługi dentystyczne,
- od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych, jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent),
- w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską).

Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.