8 zld

adamowiczLekarz dentysta Krzysztof Adamowicz ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku. Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajmuje się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją, stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan.

 

Od 2003 roku wprowadził do praktyki szyny NTI, które do dziś są jednym z elementów opracowanej w 2010 roku procedury autorskiej. Na podstawie badań prof. Pullingera opracował i wdrożył procedurę autorską analizy RTG stawów skroniowo-żuchwowych. Jest twórcą procedury ABC umożliwiającej przeniesienie ustalonych na początku parametrów zwarciowych do kompleksowej odbudowy ostatecznej niezależnie od stosowanej koncepcji repozycji żuchwy.

Od 2010 jest konsultantem Myotronics w Polsce. Od 2011 roku ścisła współpraca z dr. n. med. Jackiem Ciesielskim jest ukierunkowana na stworzenie spójnej procedury diagnostyki i terapii pacjentów z dysfunkcją narządu żucia w kontekście kompleksowej rehabilitacji protetycznej z uwzględnieniem funkcji i estetyki. Obecnie prowadzi badania neuromięśniowe w praktykach w Grudziądzu, Bydgoszczy, Gdańsku i Łodzi.