8 zld

Adam PietrzakAdam Maciej Pietrzak – absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Staże naukowe w klinikach w Köln, Bonn i Berlinie. Provider Advanced Life Support European Resuscitation Council, Provider Advanced Cardiac Life Support American Heart Association, Instruktor PreHospital Trauma Life Support NAEMT, Instruktor ratownictwa drogowego PZM, Ratownik WOPR.

 

 

Wykładowca Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Koordynator Medyczny Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ratownictwa Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, konsultant naukowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konsultant Rady Lekarskiej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Autor podręczników, artykułów i programów telewizyjnych i radiowych z dziedziny pierwszej pomocy medycznej oraz ratownictwa specjalistycznego.