8 zld

Kinga Karczewska

Psycholog i Ratownik Kwalifikowany. Absolwentka wydziału Psychologii specjalność Psychologia Kliniczna i Psychoterapia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Pracę dyplomowa pt. Nasilenie odczuwanego stresu oraz preferowane style radzenia sobie ze stresem pracowników medycznych systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Od 2017r. współpracuje z Zintegrowanym Centrum Diagnozy i Terapii, współprowadząc grupy terapeutyczne, a od 2020r. udzielając również indywidualnych konsultacji psychologicznych. W latach 2014-2017 współpracowała z przychodniami stomatologii dziecięcej MR MED w Warszawie w zakresie obowiązków asystentki stomatologicznej oraz asystentki lekarza anestezjologa przy zabiegach stomatologicznych w sedacji i analgezji.